Jognyilatkozat

BEVEZETÉS

 

Mindenkit üdvözöl az Audatex Magyarország Kft. az adatvédelmi tájékoztatójában (jelen adatvédelmi tájékoztató során együttesen a továbbiakban, mint „Solera/Audatex”).

 

A Solera/ Audatex tiszteletben tartja az Ön magánéletét és elkötelezett az Ön személyes adatai védelme iránt. Jelen adatvédelmi tájékoztató arról tájékoztatja Önt, hogy a Solera/ Audatex milyen módon kezeli személyes adatait akkor, amikor a weboldalát meglátogatja (függetlenül attól, hogy honnan látogatja meg) és iránymutatást ad a személyes adataival kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy milyen módon védi Önt a jogi szabályozás.

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató rendszerezett formában kerül bemutatásra, így könnyedén tovább kattinthat a lent feltüntetett különböző területekre. Kérjük, hogy a néhány, jelen adatvédelmi tájékoztató során használt kifejezés jelentésének megértése érdekében a Szószedet tartalmát is vegye figyelembe.

 

 

1. FONTOS INFORMÁCIÓK

 

2. AZ ÖNNEL KAPCSOLATBAN GYŰJTÖTT ADATOK

 

3. HOGYAN GYŰJT A SOLERA/AUDATEX ÖNRŐL ADATOKAT?

 

4. HOGYAN HASZNÁLJA A SOLERA/AUDATEX AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

5. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELFEDÉSE

 

6. NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁS

 

7. ADATBIZTONSÁG

 

8. ADAT TÁROLÁS

 

9. AZ ÖN JOGAI

 

10. SZÓSZEDET

 

 

 

 

1.       FONTOS INFORMÁCIÓK

 

JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy a Solera/Audatex miként gyűjti és kezeli az Ön személyes adatait akkor, amikor a weboldalt használja, ideértve bármely adatot, amelyet a weboldalon keresztül átad a hírlevélre való feliratkozás során vagy a Solera/Audatex termékének illetve szolgáltatásának megvásárlása során vagy egy versenyben való részvétele során.

 

Jelen weboldal nem gyermekek számára készült, és a Solera/Audatex nem gyűjt tudatosan gyermekekre vonatkozó személyes adatokat.

 

Fontos, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót a további, Solera/Audatex által közzétett adatkezelési szabályzattal vagy a tisztességes eljárással kapcsolatos szabályzattal, illetve tájékoztatóval együttesen szükséges értelmezni, amely szabályzatokat olyan különleges esetekben teszi közzé a Solera/Audatex, amikor személyes adatait gyűjti vagy kezeli, így Ön teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy miért és milyen módon kezeli a Solera/Audatex az Ön adatait. Jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészíti a többi szabályzatot és nem hivatott őket felülírni.

 

 

 

ADATKEZELŐ

 

A Solera/Audatex az adatkezelő és így a felelős a személyes adatok kezeléséért.

 

Kijelölésre került egy adatvédelmi felelős, aki felelős a jelen adatvédelmi tájékoztatóból eredő kérdések felügyeletéért. Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merülne fel, ideértve a jogai gyakorlásával kapcsolatos igényeket, kérjük, hogy vegye fel az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel.

 

 

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

 

A teljes elérhetőségi adatok a következők:

E-mail cím: info@audatex.hu

Postacím: 1137, Budapest Váci út 49.

 

Önnek joga van bármikor panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amely a magyarországi adatvédelmi ügyekben a felügyeleti hatóságnak minősül [www.naih.hu]. Ugyanakkor a Solera/Audatex nagyra értékelné, hogy mielőtt a NAIH-al felvenné a kapcsolatot, megadná számára a lehetőséget, hogy problémáival személyesen foglalkozhasson, így kérjük, hogy először a Soleraval/Audatex-szel vegye fel a kapcsolatot.

 

 

AZ adatvédelmi tájékoztató MÓDOSÍTÁSAI ÉS AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGE, HOGY ÉRTESÍTSE A SOLERAT/AUDATEXET SZEMÉLYES ADATAIBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a Solera/Audatex időről időre felülvizsgálhatja.

 

Fontos, hogy az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, hogy tájékoztassa a Solerat/Audatexet amennyiben a személyes adataiban változás áll be azon időszak alatt, amíg kapcsolatban van velük.

 

 

HARMADIK FÉL LINKJEI

 

Jelen weboldal tartalmazhat olyan linkeket, plug-ineket illetve applikációkat, amely harmadik fél weboldalára vezethetnek. Azon linkekre való rákattintás illetve azon kapcsolatok engedélyezése engedélyt adhat harmadik feleknek arra, hogy személyes adatokat gyűjtsenek vagy osszanak meg Önnel kapcsolatban. Ezen harmadik felek weboldalai felett a Solera/Audatex kontrollt nem tud gyakorolni és nem felelős az adatvédelmi intézkedéseikért. Abban az esetben, ha weboldalukat elhagyja, a Solera/Audatex arra bíztatja, hogy minden további weboldal adatvédelmi tájékoztatóját olvassa el.

 

 

2.  AZ ÖNNEL KAPCSOLATBAN GYŰJTÖTT ADATOK

 

A személyes adat vagy személyes információ minden olyan egyénnel kapcsolatos információt jelent, amely alapján az adott személy azonosítható. Nem foglalja magába azon adatokat, amely esetében a személyazonosság eltávolításra került (ismeretlen adat).

 

A teljesség igénye nélkül az alábbiak szerint csoportosított különböző típusú személyes adatokat gyűjthet, használhat fel, tárolhat, illetve továbbíthat a Solera/Audatex Önnel kapcsolatban:

 

         Személyazonosító adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: név, felhasználó név vagy hasonló azonosító, munkahely, családi állapot, pozíció, születési idő, nem, gépjármű rendszáma és a gépjármű alvázszáma.

         Kontakt adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszámok, fax számok.

         Pénzügyi adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: bankszámlaszám és bankkártya adatok.

         Tranzakciós adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: Öntől érkező és az Ön részére kezdeményezett kifizetések adatai valamint további adatok a Soleratol/Audatextől vásárolt szolgáltatásokról és termékekről.

         Technikai adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: internet protocol (IP) cím, a bejelentkezési adatai, böngésző fajtája és verziószáma, időzóna és elhelyezkedési beállítások, böngésző plug-in fajtája és verziószáma, operációsrendszer és platform, illetve további a weboldal eléréséhez használt eszközökön fellelhető technológiákkal kapcsolatos adatok, geolokációs adatok.

         Profil adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: a felhasználóneve és jelszava, az Ön által kezdeményezett megrendelések, illetve vásárlások, érdeklődése, preferenciái, visszajelzései, és kérdőívre adott válaszai

         Használati adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: információ azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja a weboldalt, termékeket, illetve szolgáltatásokat.

         Marketing és Kommunikációs adatok a szükséges mértékben általában az alábbiakat foglalják magukba: a Soleratol/Audatextől illetve harmadik felektől érkező marketing anyagok területén levő preferenciái illetve kapcsolattartási preferenciák.

A Solera/Audatex bármely célból gyűjthet, használhat fel illetve továbbíthat Összesített adatokat, mint például statisztikai vagy demográfiai adatokat. Az Összesített adat az Ön személyes adataiból is származhat, ugyanakkor a jog alapján ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak, mivel ezen adatok sem közvetlenül sem közvetetten nem fedik fel a személyazonosságát. Például, a használatra vonatkozó adatait összesítheti a Solera/Audatex annak érdekében, hogy a felhasználók a weboldal egy speciális funkciójának használati százalékát kiszámolja. Ugyanakkor, amennyiben a Solera/Audatex az Összesített adatokat az Ön személyes adataihoz társítja, és így az összesített adat közvetve vagy közvetlenül azonosítja Önt, akkor az Összesített adatot is személyes adatként kezeli jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Személyes Adatok Különleges Kategóriáit a Solera/Audatex nem gyűjti Önnel kapcsolatban (ez magába foglalja a faji és etnikai adatokat, vallási és filozófiai meggyőződéseket, szexuális életet, szexuális irányultságot, politikai meggyőződést, szakszervezeti tagságot, genetikára és egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat és biometrikus adatokat). Szintén nem gyűjt adatokat a bűnügyi előélettel kapcsolatban.

 

AMENNYIBEN ÖN NEM AD ÁT SZEMÉLYES ADATOT

Abban az esetben, ha törvényi kötelezettségen vagy az Önnel kötött szerződés feltételein alapul az adatkezelés és Ön az adatait nem adja meg a Solera/Audatex kérése esetén, lehetséges, hogy az Önnel kötött illetve Önnel kötendő szerződést nem tudja teljesíteni (például bizonyos szolgáltatás vagy termék nyújtását). Ebben az esetben lehetséges, hogy a szolgáltatás, illetve termék megrendelését a Soleranak/Audatexnek törölnie kell, de minden ilyen esetben időben értesíteni fogja Önt.

 

3.  HOGYAN GYŰJTI A SOLERA/AUDATEX ÖNRŐL AZ ADATOKAT?  

 

Különböző módszereket használnak arra, hogy Önről és Önnel kapcsolatban adatot gyűjtsön, többek között az alábbiakat:

 

         Közvetlen együttműködés. Az Ön Személyazonosító, Kontakt, Pénzügyi, Profil, Marketing és Kommunikációs adatait Ön is átadhatja a Solera/Audatex számára például formanyomtatványok kitöltésével, postai úton, telefonon, e-mailen vagy más módon való kapcsolattartással. Ez magába foglalja a személyes adatokat amikor:

         jelentkezik egy termékért vagy szolgáltatásért, érdeklődik felőlük vagy megrendeli őket;

         a weboldalukon létrehoz egy fiókot;

         feliratkozik a szolgáltatásukra vagy kiadványukra;

         marketing anyag megküldését kéri;

         versenyben, promócióban vagy kérdőív kitöltésében vesz részt; vagy

         visszajelzést ad a számukra.

Automatizált technológiák illetve együttműködés. Amikor Ön a Solera/Audatex honlapjával kapcsolatba lép, automatikusan Technikai, Használati és Profil adatokat gyűjthetnek Önnel kapcsolatban többek között az eszközéről, böngészési cselekményeiről és szokásairól. Ezen személyes adatokat sütik („cookies”), szerver logók és hasonló technológiák útján gyűjthetik. Technikai, Használati és Profil adatokat többek között úgy is kaphatnak Önnel kapcsolatban, ha meglátogatják a weboldalukat, amely a Solera/Audatex sütijét használja. Kérjük, hogy a további részletekért nézze meg a Solera/Audatex Cookie Szabályzatát: https://www.soleraservices.hu/documentation/download/CookiePolicy_HU.pdf

         Harmadik felek és nyilvánosan elérhető források. Különböző harmadik felektől és nyilvános elérhető forrásokból juthat el a Solera/Audatex Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz, a következő esetekben:

         Technikai Adatok a következő felektől:

(a)  elemző szolgáltatók, mint például az EU területén kívüli Google;

 

(b)  reklámozó hálózatok, mint például az EU területén kívüli vagy belüli ACG, Cluso, stb.;

 

(c)  keresési információ szolgáltatók, mint például az EU területén kívüli vagy belüli Yahoo, Google, stb.

 

  Kontakt, Pénzügyi illetve Tranzakciós adatok a technikai, pénzügyi illetve szállítói szolgáltatást nyújtó felektől, mint például az EU területén kívüli vagy belüli Erste Bank, stb.

  Személyazonossággal kapcsolatos illetve Kontakt adatok a bróker illetve tartalomszolgáltató felektől, mint például az EU területén kívüli vagy belüli használtautó oldalak

  Személyazonossággal illetve Kontakt adatok nyilvánosan elérhető forrásokból, mint például az EU területén kívüli vagy belüli Facebook, Linkedin, stb.

 

 

4.  HOGYAN HASZNÁLJA A SOLERA/AUDATEX AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

Kizárólag abban az esetben kezeli a Solera/Audatex az Ön személyes adatait, amennyiben az jogszerű. Leginkább az alábbi esetekben használják személyes adatait:

 

         Abban az esetben, ha az Önnel megkötött illetve megkötendő szerződés teljesítése érdekében szükséges.

         Abban az esetben, amennyiben a Solera/Audatex vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ha az Ön érdeke illetve alapvető jogai az adott jogos érdeket felül nem írják.

         Abban az esetben, ha a Solera/Audatex vonatkozó jogi kötelezettségének a teljesítéséhez szükséges.

 

Általában véve hozzájárulásra, mint jogalapra nem alapítja a Solera/Audatex az Ön személyes adatainak kezelését kivéve a marketing üzeneteknek az Ön részére e-mail illetve üzenet útján való megküldését. Jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását a marketing tartalmakkal kapcsolatosan, amennyiben felveszi a Soleraval/Audatex-szel a kapcsolatot.

 

 

AZON CÉLOK, AMIKRE AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT A SOLERA/AUDATEX FELHASZNÁLJA

 

Lentebb összeállításra került valamennyi leírása annak, hogy miként tervezi a Solera/Audatex az Ön személyes adatait kezelni és milyen jogalapon alapulva kezeli őket. Továbbá szintén ismerteti, amennyiben alkalmazandó, a jogos érdekeit.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatait a Solera/Audatex több jogalap alapján is kezelheti, amely függ az adott adatkezelési céltól. Kérjük, hogy vegye fel a Soleraval/Audatex-szel a kapcsolatot, ha azon adatkezelési jogalapok tekintetében több részletet szeretne megtudni, amikor több mint egy jogalapon is alapulhat az adatkezelés az alábbi táblázat szerint.

 

 

 

 

Cél / Tevékenység

 

Adat típusa

 

Jogalap az adatkezelés tekintetében ideértve a jogos érdek alapjául szolgáló tényeket

 

Új ügyfélként történő regisztrálás

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

 

Az Önnel kötött szerződés teljesítése

 

Az Ön rendelésének feldolgozása és leszállítása és/vagy szolgáltatás nyújtása az Ön részére ideértve:

(a) Kifizetések, díjak, költségek kezelését

(b) A Solera/Audatex felé fennálló tartozások behajtását és visszaszerzését

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Pénzügyi

(d) Tranzakciós

(e) Marketing és Kommunikációs

 

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (behajtani a felé fennálló tartozást)

 

Az Ön felé fennálló kapcsolat kezelése ideértve:

(a) Értesíteni Önt a feltételek illetve az adatvédelmi tájékoztató módosulásáról

(b) Megkérni vélemény adására vagy felmérésben való részvételre

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing és Kommunikációs

 

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége

(c) A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (a nyilvántartások naprakészen tartása és annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek miként használják a Solera/Audatex termékeit/szolgáltatásait)

 

Sorsoláson, versenyben vagy felmérésben való részvétel engedélyezése

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Használati

(e) Marketing és Kommunikációs

 

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek miként használják a Solera/Audatex termékeit/szolgáltatásait, azok fejlesztése és az üzlet növelése)

 

Az üzlettel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, az üzlet és a honlap védelme (ideértve a hibaelhárítást, az adat elemzést, a teszteket, a rendszer fenntartást, a támogatást, adat tárolását és jegyzőkönyvezést)

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Technikai

 

(a) A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (az üzlet működtetése, adminisztrációs és IT szolgáltatások biztosítása, hálózat biztonság, csalás megelőzés, és tevékenységek az üzlet átszervezés, valamint csoportszintű átstrukturálás körében)

(b) Jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége

 

Releváns weboldal tartalmak, valamint reklámok átadása az Ön részére és az Önnek nyújtott reklámszolgáltatások hatékonyságának felmérése és megértése

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Használati

(e) Marketing és Kommunikációs

(f) Technikai

 

A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (annak tanulmányozása, hogy az ügyfeleik miként használják a Solera/Audatex termékeit/szolgáltatásait, azok fejlesztése, az üzlet fejlesztése és a marketing stratégiájának bemutatása)

 

Adatelemzések használata a Solera/Audatex weboldalának, termékeinek/szolgáltatásainak, a marketing, az ügyfélkapcsolat és a tapasztalatok javítása érdekében.

 

(a) Technikai

(b) Használati

 

A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (a Solera/Audatex termékeinek és szolgáltatásainak tekintetében az érintett ügyfél meghatározása, a weboldal naprakészen és aktuálisan tartása, az üzlet fejlesztése és a marketing stratégiájának bemutatása)

 

Javaslatok és ajánlások a Solera/Audatex termékeivel illetve szolgáltatásaival kapcsolatban, amelyek Önt érdekelhetik

 

(a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Technikai

(d) Használati

(e) Profil

 

A Solera/Audatex jogos érdekeinek érvényesítése (termékeinek/szolgáltatásainak fejlesztése és az üzlet növelése)

 

Hírlevelek, reklámtartalmú üzenetek küldése elektronikus úton e-mailben, sms-ben és hasonló módon

a) Személyazonosító

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marketing és Kommunikációs

 

Hozzájárulás

 

 

 PROMÓCIÓS AJÁNLATOK A SOLERA/AUDATEX RÉSZÉRŐL

 

A Solera/Audatex felhasználhatja az Ön Személyazonosító, a Kontakt, Technikai, Használati és Profil adatait annak érdekében, hogy képet alkothasson arról, hogy Ön mit akarhat, mire lehet szüksége és mi érdekelheti. Mindezek alapján dönt arról, hogy milyen termék, szolgáltatás vagy ajánlat lehet érdekes az Ön számára (a Solera/Audatex mindezt marketingnek hívja).

 

Amennyiben érdeklődött a Soleránál/Audatexnél, terméket vagy szolgáltatást rendelt, vagy amikor versenyben vett részt illetve promócióra jelentkezett és adatot adott meg magáról, akkor marketing anyagokat fog a Soleratól/Audatextől kapni, kivéve, ha Ön minden egyes esetben kifejezetten kérte, hogy ne kapjon marketing anyagokat.

 

HARMADIK FÉL MARKETINGJE

Mielőtt marketing célból a Solera/Audatex cégcsoporton kívülre továbbítanánk az Ön személyes adatait, a Solera/Audatex minden esetben kéri az Ön kifejezett („opt-in”) hozzájárulását.

 

LEIRATKOZÁS, TILTAKOZÁSI JOG GYAKORLÁSA

 

Bármikor kérheti a Soleratol/Audatextől vagy a harmadik felektől, hogy hagyják abba a marketing üzenetek küldését a Solera/Audatex weboldalára történő bejelentkezéssel, be- vagy kikapcsolva a kapcsolódó marketing preferenciákra vonatkozó beállításait, az elérhetőségeknél megadott e-mail címre küldött nyilatkozattal, vagy az általuk küldött marketing leveleken található kifejezett leiratkozó linkre kattinttással („opt-out”) a Soleraval/Audatex-szel való kapcsolatfelvétel útján.

 

Amennyiben kifejezetten leiratkozik az ilyen marketing levelek kéréséről, az nem befolyásolja a személyes adatainak nem marketing célú kezelését, mint például termék illetve szolgáltatás nyújtása, a garancia regisztrálása, termék/szolgáltatás tapasztalat vagy más ügylet, stb.

 

SÜTIK („COOKIES”)  

 

Bizonyos esetekben beállíthatja a böngészőjét, hogy valamennyi illetve néhány süti használatát utasítsa vissza. Amennyiben a sütiket letiltja, illetve visszautasítja, kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a számára, illetve nem fognak megfelelően működni. A Solera/Audatex által használt sütik alkalmazásával kapcsolatban további információért kérjük, kattintson ide: https://www.soleraservices.hu/documentation/download/CookiePolicy_HU.pdf

 

A CÉL MEGVÁLTOZTATÁSA

 

A Solera/Audatex minden esetben csak abból a célból kezeli személyes adatait, amely célból gyűjtötte, kivéve ha alappal gondolja, hogy más célból is fel kell használnia és ezen cél összeegyeztethető az eredeti céllal. Abban az esetben, ha információt szeretne kapni azzal kapcsolatban, hogy az új céllal kapcsolatos adatkezelés miként egyeztethető össze az eredeti céllal, kérjük, hogy vegye fel a Soleraval/Audatex-szel a kapcsolatot.

 

Abban az esetben, ha a Soleranak/Audatexnek nem összeegyeztethető célból szükséges kezelnie személyes adatait, a Solera/Audatex minden esetben értesíti és magyarázatot ad Önnek arról, hogy milyen jogalapon kezelheti így adatait.

 

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a Solera/Audatex az Ön személyes adatait az Ön tudta illetve hozzájárulása nélkül is kezelheti a lenti szabályoknak megfelelően, abban az esetben, ha szükséges, illetve ha jogszabály felhatalmaz az ilyen adatkezelésre.

 

 

5.  AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KÖZZÉTÉTELE

 

A fenti 4. pontjában bemutatott táblázat alapján lehetséges, hogy a Soleranak/Audatexnek a lent bemutatott további felekkel is meg szükséges osztania az Ön személyes adatait.

 

         Belsős Harmadik Felek (a Szószedetben bemutatva).

         Külsős Harmadik Felek (a Szószedetben bemutatva).

         Olyan harmadik felek, akiknek a Solera/Audatex üzletének illetve tulajdonának egy hányadát értékesíti, átruházza illetve egyesül ezen felekkel. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a Solera/Audatex felvásárol üzletrészt vagy egyesül más társaságokkal. Abban az esetben, ha a Solera/Audatex üzletében változás következik be, az új tulajdonosok ugyan olyan módon használhatják fel az Ön személyes adatait, mint ahogyan a jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja.

A Solera/Audatex elvárja a harmadik felektől, hogy a személyes adatok biztonságát garantálják, és az irányadó jognak megfelelően kezeljék. A harmadik fél szolgáltatást nyújtók számára a Solera/Audatex nem engedélyezi, hogy saját céljaikból az Ön személyes adatait kezeljék, és kizárólag a speciális célból való valamint a Solera/Audatex útmutatásai szerinti adatkezelést engedélyezzék számukra.

 

 

6.  NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁSOK

 

Solera néven működő globális vállalatcsalád részei vagyunk. Hacsak az adatkezelővel kifejezetten másként nem állapodtunk meg, személyes adatok az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre, más országokba, például az Egyesült Államokba, Indiába, Mexikóba, Mauritiusra, Észak-Macedóniába és Fehéroroszországba továbbíthatók.

 

 

7.  ADATBIZTONSÁG  

 

A Solera/Audatex megfelelő szintű biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy a véletlen adatvesztést, kezelést, engedély nélküli hozzáférést, módosítást vagy közzétételt elkerülje. Mindezeken túl, korlátozza az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azon munkavállalókra, ügynökökre, szerződéses partnereikre és más olyan harmadik felekre, amelyeknek üzleti érdeke van a személyes adatok megismeréséhez. Az előbbiek a Solera/Audatex útmutatásaik alapján jogosultak személyes adatot kezelni és teljes titoktartási kötöttség alatt állnak.

 

A Solera/Audatex megfelelő eljárásrendet alkalmaz a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére és értesíti Önt illetve az érintett hatóságot az incidensről abban az esetben, ha jogszabály alapján kötelező az értesítés.

 

 

 

8.  ADAT TÁROLÁS  

 

MEDDIG HASZNÁLJA FEL A SOLERA/AUDATEX AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?  

 

Az Ön személyes adatait a Solera/Audatex kizárólag addig kezeli, míg azt a célt szolgálják, amely alapján azt a Solera/Audatex gyűjtötte, ideértve azon követelményeket, hogy megfeleljenek a jogi, könyvelési és jelentési kötelezettségeiknek.

 

Amikor a Solera/Audatex a megfelelő adattárolási időt megállapítja, figyelembe veszi a személyes adatok mennyiségét, természetét, érzékenységét, az engedély nélküli felhasználásból illetve közzétételből eredő sérülés lehetőségének veszélyét, a célt, amely alapján a személyes adataidat kezeli, azt, hogy a meghatározott célok más módon is elérhetőek-e illetve az irányadó jogi követelményeket.

 

A tárolási idők részletei az Ön különböző személyes adatai tekintetében elérhetőek a Solera/Audatex dokumentum-tárolási szabályzatában, amelyet tőlük tud elkérni amennyiben kapcsolatba lép velük.

 

Részletesebben, és nem elfelejtve a következők általános jellegét, a törvény alapján a Solera/Audatex köteles az ügyfeleiről alap adatokat (ideértve a Kontakt, Pénzügyi, Tranzakciós adatokat) legalább 5 évig tárolni azt követően, hogy Ön megszűnik ügyfelük lenni, adózási, pénzügyi vizsgálati illetve jelentés készítési okokból.

 

Bizonyos esetekben Ön kérheti, hogy a Solera/Audatex az Ön személyes adatait törölje, lásd az alábbi a Jogaid részt.

 

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait a Solera/Audatex anonimizálja (így a továbbiakban Önhöz nem köthetőek) kutatási és statisztikai célokból, amely esetekben az információt a Solera/Audatex közvetetten további értesítés nélkül használja.

 

9.  AZ ÖN JOGAI  

 

Bizonyos esetekben az Önre vonatkozó adatvédelmi jog alapján különböző jogok illetik meg. Kérjük, hogy nézze meg a Szószedetet az alábbi jogok további részleteiért:

 

         Személyes adatokhoz való hozzáférés kérése;

         Személyes adatok helyesbítésének kérése;

         Személyes adatok törlésének kérése;

         Személyes adatok kezelése ellen való tiltakozás;

         Személyes adatai kezelésének korlátozásának kérése;

         Személyes adatai továbbításának kérése;

         A hozzájárulás visszavonása.

Amennyiben ezen jogai közül Ön valamelyikkel élni szeretne, kérjük, hogy keresse fel a Solerat/Audatexet a dokumentumban korábban említett elérhetőségeken.

 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN DÍJTALAN

 

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés (vagy bármely más jog gyakorlása) díjtalan. Mindazonáltal, ésszerű összegű díj számítható fel, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó. Ezen esetben a Solera/Audatex másodlagosan megtagadhatja az Ön kérésének teljesítését.

 

MIRE LEHET A SOLERANAK/AUDATEXNEK ÖNTŐL SZÜKSÉGE

 

Az Ön személyazonosságának ellenőrzése és a személyes adataihoz való hozzáférés (vagy bármely más joga) biztosítása érdekében további információkat kérhet a Solera/Audatex Öntől. A Solera/Audatex biztonsági kérdésnek tekinti, hogy az Ön személyes adataihoz jogosulatlan személy ne férhessen hozzá. A Solera/Audatex felkeresheti Önt azzal kapcsolatban is, hogy kérésével kapcsolatban további információkat kérjen a válaszadásuk meggyorsítására tekintettel.

 

VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐ  

 

A Solera/Audatex minden jogos kérést egy hónapon belül igyekszik megválaszolni. Alkalmanként ez egy hónapnál hosszabb időt is igényelhet, amennyiben a kérés kifejezetten összetett, illetve több kérést közölt a Solera/Audatex felé. Ebben az esetben értesítik és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

 

 

 

10.  SZÓSZEDET  

 

JOGALAPOK  

 

Jogos érdek a Solera/Audatex üzleti érdekét jelenti az üzlet vitele és igazgatása tekintetében, amely alapján a legjobb terméket/szolgáltatást illetve a legbiztosabb tapasztalatait nyújtja Önnek és a piacnak. A Solera/Audatex gondoskodik róla, hogy jogos érdekeit összemérje az Önre vonatkozó lehetséges következménnyel (akár pozitív akár negatív) és jogaival, még mielőtt a jogos érdekeik érvényesítése alapján kezelni kezdik az Ön személyes adatait. A Solera/Audatex olyan esetekben nem kezeli az Ön személyes adatait, amikor a jogos érdekükkel szemben elsőbbséget élvez valamely joga (kivéve, ha Ön hozzájárult, vagy a jog megkívánja, illetve megköveteli). Amennyiben Ön a Soleraval/Audatex-szel kapcsolatba lép, további információkat tudhat meg az Önnel kapcsolatos jogos érdekekről.

 

Szerződés teljesítéséhez szükségesség azt jelenti, hogy az Ön személyes adatainak kezelése ahhoz szükséges, hogy az Önnel fennálló szerződést a Solera/Audatex teljesítse vagy kérésének megfelelően szerződéskötés előtt lépéseket tegyen a szerződés megkötése tekintetében.

 

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesség azt jelenti, hogy az Ön személyes adatainak kezelése ahhoz szükséges, hogy a Solera/Audatex a rá vonatkozó jogi vagy szabályozási követelményeknek meg tudjon felelni.

 

 

HARMADIK FELEK

 

Belsős harmadik felek

 

A Solera/Audatex csoporthoz tartozó más vállalatok, amelyek közös adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként járnak el, informatikai és rendszeradminisztrációs szolgáltatásokat nyújtanak és információs jelentéseket állítanak össze.

 

Külsős harmadik felek

 

         Adatfeldolgozóként eljáró, informatikai és rendszeradminisztrációs szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

         Közös adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró üzleti tanácsadók, beleértve ügyvédeket, bankárokat, könyvvizsgálókat, biztosítókat, akik tanácsadási, jogi, banki, biztosítási és könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtanak.

         A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a szabályozó hatóságok és más hatóságok, amelyek közös adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként járnak el, és amelyeknek bizonyos körülmények között jelentést kell tenniük a feldolgozási, pénzügyi és tranzakciós tevékenységekről.

         Bármely további harmadik fél adatai, mint például piackutatók, csalásmegelőző ügynökségek, rendőrség, hatóságok, bíróságok, árösszehasonlító oldalak stb.

AZ ÖN JOGAI  

 

Önnek joga van az alábbiakhoz:

 

    Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Mindez alapján Ön jogosult a Solera/Audatex által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést jogszerűen végzik-e.

 

    Helyesbítést kérni a Solera/Audatex által kezelt személyes adatairól. Mindez alapján Ön jogosult a hiányos vagy pontatlan Solera/Audatex által kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

 

    Az Ön személyes adatainak a törlését kérni. Mindez feljogosítja Önt arra, hogy a Solera/Audatex törölje vagy eltávolítsa az Ön személyes adatait, amennyiben nincsen jó ok a további kezelésükre. Ön abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen (lást alább), amennyiben az információkat a Solera/Audatex jogellenesen kezelte vagy amennyiben a helyi jog alapján a Solera/Audatex köteles az Ön személyes adatait törölni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Solera/Audatex nem minden esetben tehet eleget az Ön törlési kérelmének egyéb jogi érdekek alapján, amelyről, amennyiben alkalmazandó, az Ön kérelmének megtételekor tájékoztatást kap.

 

    Személyes adatainak a kezelése ellen tiltakozni, ha a kezelés a Solera/Audatex jogos érdekének (vagy harmadik fél jogos érdeke) érvényesítésén alapul és Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, mivel úgy érzi, hogy hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Ön abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Solera/Audatex közvetlen üzletszerzés céljából kezeli. Bizonyos esetekben a Soleranak/Audatexnek joga van bizonyítani, hogy az Ön alapvető jogaival és szabadságaival szemben a Solera/Audatex kényszerítő erejű jogos érdeke elsőbbséget élvez.

 

    Személyes adatainak kezelésének korlátozását kérni. Mindez feljogosítja Önt, hogy a személyes adatai kezelésével a Solera/Audatex felhagyjon az alábbi esetekben: (a) ha Ön szeretné, hogy az adatai pontosságát a Solera/Audatex biztosítsa; (b) ahol a Solera/Audatex által folytatott adatkezelés jogellenes, de Ön nem kívánja, hogy adatait töröljék; (c) amennyiben Ön szeretné, hogy adatait a Solera/Audatex tartsa akkor is, ha nincsen a továbbiakban szüksége rájuk, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez Önnek szüksége van rájuk; vagy (d) amennyiben Ön kifogásolja adatai kezelését de szükséges az azt felülíró jogszerű jogalap meglétének ellenőrzése.

 

    Személyes adatai magának vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A személyes adatait az Ön részére vagy az Ön által választott harmadik fél részére a Solera/Audatex strukturált, általánosságban használt, gép által olvasható formátumban adja át. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak a jog az automatizált adatokra terjed ki, amelyek használatára korábban Ön hozzájárulást adott és amely információt a Solera/Audatex szerződés teljesítése érdekében használt.

 

    Hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a személyes adatainak a kezelését a Solera/Audatex az Ön hozzájárulása alapján végzi. Ugyanakkor mindez nem befolyásolja az Ön hozzájárulásának visszavonása előtt adatkezelés jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat a Solera/Audatex nem tud az Ön számára nyújtani. Minderről a Solera/Audatex értesíti Önt a hozzájárulása visszavonásakor.

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat

+36 (1) 780 8874

Visszahívás kérése

Visszahívás kérése
Visszahívást kér? Csak töltse ki és küldje el!